מכללת גורדון

הקמת מעבדות הוראה לביולוגיה ולפיסיקה

ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח על שיפוץ ושידרוג מעבדות הוראה לביולוגיה ופיזיקה כולל תקשורת, מתזים, אינסטלציה, חשמל, ריהוט בשטח כולל של כ – 250 מ"ר ובהיקף של 1,000,000 ₪.