שיפוץ מתקנים

שיפוץ המיתקנים הראשיים באזור הצפון בהיקף של 6,000,000 ₪ ובשטח של 1,300 מ"ר.

שיפוץ מבנה משרדים קיים
שיפוץ מבנה משרדים תלת קומתי קיים באזור הצפון כולל כל עבודות הגמר, מערכות חשמל, מיזוג אוויר, תקשורת ואינסטלציה בהיקף של 7,200,000 ₪.

הרחבת מתקן הוראה בירושלים
הרחבת מתקן קיים על ידי הוספת מבנים וביצוע תשתיות בהיקף של 2.5 מליון שקל.

הקמת מתקן באזור הצפון
הקמת מתקן חדש באזור הצפון כולל מבנים, עבודות פיתוח ותשתיות בהיקף של 7.5 מיליון שקל.