ויצו ישראל

הקמת סניף חדש של ויצו קדימה בהיקף של 2,500,000 ₪.
הקמת קפיטריה בבית ספר נהלל בהיקף של 1,500,000 ₪.
שיפוץ פנימייה לשימור בהיקף של 2,500,000 שקל.