משרד החינוך

הרחבת בית ספר חקלאי ימה
הרחבת ביה"ס ע"י הוספת 500 מ"ר של אגף הנהלה ובמקום ההנהלה שיפוץ כיתות לימוד קיימות וכן תוספת כיתות נוספות בהיקף 2,500,000 ₪.

מבואות ים – שיפוץ כיתות לימוד
שיפוץ אגף כיתות לימוד בבית ספר מבואות ים בהיקף של 1,000,000 ₪ .

מבואות ים – פנימיית ג'נטילי
הקמת מבנה חדש לפנימייה בהיקף כספי של 4,000,000 ₪.

מבואות ים – פנימיית חרוב – שיקום בטונים
שיקום בטונים וטיח חוץ בפנימיית חרוב.

בית ספר ראמה – שיפוץ בספרייה ועבודות פיתוח
שיפוצים, עבודות פיתוח, ביתן שוער ופיתוח בבית ספר ראמה ע"י כרמיאל.

בית ספר ראמה – מדרגות חירום וחשמל
תכנון וביצוע מדרגות חירום וכן החלפת כל מערכת החשמל.

בית ספר ראמה – מעבדה לגידול דגים וכיתה לימודית
הקמת מעבדה לגידול דגים ובסמוך לה כיתת לימוד כולל הקמת שלד ועבודות גמר בשטח של 250 מ"ר ובהיקף של 500,000 ש"ח.

בית ספר כדורי – הקמת מבנים
תכנון ופיקוח על הקמת מבני מחסן ובתי שוער.

המרכז האקדמי רופין
הסבת מבנה ספריה לכיתות לימוד ולמעבדות.

כפר הנוער מאיר שפייה
שיפוץ פנימייה קיימת בהיקף 2 מליון שקל וכן שיפוץ כיכרות תנועה ומשרדים עבור הרפת והלול.