שיפוץ תחנות מגן דוד אדום

עפולה

העבודות כוללות הריסה בשלבים של פנים המבנה בשתי הקומות והקמת חדר טיפולים, טיפול נמרץ, מיתקנים ומשרדים וכן פיתוח שטח, סככה לחניית אמבולנסים בהיקף של 2,500,00 ₪ ובשטח של כ- 400 מ"ר.

כרמיאל

כנ"ל אך בקומה אחת ובהיקף של 1,500,000 ₪.