בית חולים זיו בצפת

חדרי לידה וילודים
שיפוץ חדרי לידה ויילודים בשטח של 1,200 מ"ר ובהיקף כספי של 8,000,000 ₪.

הרחבת מחלקת אונקולוגיה וסכרת נעורים
בשטח של 50 מ"ר ובהיקף כספי של 1,000,000 ₪.

בית חולים לילדים
הקמת מבנה חדש בן 3 קומות. קומה עליונה מיון ילדים, טיפול נמרץ ילדים ומחלקת ילדים. קומה תחתונה בית חולים ממוגן עם 100 מיטות וקומה אמצעית מרפסות. היקף הפרויקט כ-55,000,000 ₪.

הרחבת חדרי ניתוח
הוספת חדר ניתוח ושיפוץ חדרי ניתוח קיימים בהיקף של 2,000,000 ₪. נמצא בתהליך תכנון.

חדרי ניתוח ממוגנים
תכנון והקמת חדרי ניתוח ממוגנים לשעת חירום יחד עם מחלקת גסטרו בהיקף של 8,000,000 שקל.

מחלקת ילודים בריאים ויולדות בסיכון
שיפוץ בהיקף של 1.3 מליון ₪ בהמשך לשיפוץ חדרי הלידה.

תשתיות לבית הילד בבית חולים זיו בצפת
קירות תומכים, סלילת כבישים וחניות, הטיית מערכות ניקוז, ביוב וחשמל ראשיות לצורך הקמת בית חולים בצפת ששטחו 6,000 מ"ר.