תחנות דלק

תחנות דלק ושירותי דרך סביבם
הקמת 12 תחנות תדלוק ושרותי דרך עבור חברת דור אנרגיה ושלוש תחנות עבור חברת גל.

תחנת דלק חצי חינם אשדוד
הקמת תחנת דלק במתחם חצי חינם באשדוד רח' האורגים כולל תדלוק ורחיצה בהיקף של 2,500,000 ₪.

תחנת דלק חצי חינם סגולה
הקמת תחנת דלק במתחם חצי חינם בסגולה כולל תדלוק ורחיצה.

תחנת דלק חצי חינם הוד השרון
הקמת תחנת דלק במתחם רשת חצי חינם בהוד השרון.

הקמת תחנת תדלוק כפר כנא
ניהול תכנון והקמה של תחנת תדלוק בכפר כנא בהיקף של 2,500,000 ₪.

תחנת דלק פז טבעון
שידרוג תחנה קיימת תוך כדי פעילותה, הריסתה ובנייתה מחדש בהיקף כספי של 3,500,000 ₪ . העבודה כללה חנות מיסחרית, מסעדה, רחיצה וכל יחידות התידלוק.