הזרע

הקמת שרותי דרך
ניהול תכנון ורישוי עבור ארבע מרכזים שכללו תחנות.

הקמת משרדי הנהלה
הקמת מבנה בשטח של 500 מ“ר עבור הנהלת חברת הזרע בברורים בהיקף של 1,000,000 ₪.

הקמת אגף משרדים
הקמת אגף משרדים חדש עבור ההנהלה הראשית של חברת הזרע בחוות ראם בשטח של 500 מ"ר חד קומתי. המבנה הוקם כמבנה מתועש והעבודה כללה תכנון ניהול ופיקוח.