בית ספר נוה דוד חיפה

שיפוץ כללי של המבנה

ניהול תכנון, ניהול על ביצוע ופיקוח כללי של שיפוץ כיתות לימוד בבית הספר הקיים כולל עבודות בינוי קלות במהלך שנת לימודים ותוך תפקוד הכיתות. היקף הפרוייקט כ – 300,000 ₪.

הקמת סככת רכב

הקמת סככת טיפולי רכב בבית הספר בשטח של 400 מ"ר ובהיקף של 400,000 ש"ח.