קיבוץ גזית - הרחבה

פרויקט הרחבה של 42 יחידות דיור אשר מבוצע בשני שלבים – בשלב הראשון 21 יחידות ובשלב השני 21 יחידות.
התשתיות מבוצעות עבור כל 42 יחידות הדיור בהיקף של 12,000,000 ₪.
העבודות כוללות עבודות עפר, חפירה, כבישים, חניות, ניקוז, ביוב, מים ומתח נמוך
מיגון, גדרות מסוגים שונים בהיקף 3.0 מליון שקל.