הקמת מועדון חברים ברקפת

הקמת מועדון חברים ביישוב רקפת בשטח של 200 מ"ר ובעלות של 2,000,000 ₪ . העבודה כללה ניהול תכנון עד הוצאת מכרז.