תשתיות לבית הילד בבית חולים זיו בצפת

קירות תומכים, סלילת כבישים וחניות, הטיית מערכות ניקוז, ביוב וחשמל ראשיות לצורך הקמת בית חולים בצפת ששטחו 6,000 מ"ר.