מרכז מסחרי קרית ים – אפריקה ישראל

הרחבת מרכז מסחרי עבור חברת אפריקה ישראל בקריית ים.