תשתיות למפעל פלסן דלתון

הכשרת שטח של 40 דונם להקמת מפעל כולל רשת כבישים חיצוניים וביצוע מערכת ניקוז.