סלילת כביש גישה ליישוב רקפת

סלילת כביש גישה חדש בהיקף של 1,500,000 ₪.