עוספייה

סלילת הכביש הראשי
ניהול וביצוע סלילת הכביש הראשי עם פסאג' להולכי רגל, כולל ביצוע תשתיות מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת.

סלילת כבישים פנימיים ביישוב כולל תשתיות נדרשות
ניהול ביצוע הפרוייקט דומה להנ"ל.