בית הספר הריאלי בחיפה – הקמת אשכול גנים

הקמת אשכול גנים בשטח של 650 מ"ר ובהיקף כספי של 4,000,000 שקל עבור הריאלי בית בירם בחיפה