המכללה האקדמית בית ברל


הקמת מרכז לוגיסטי

הקמת מבנה חדש מבנייה מתועשת עבור מרכז לוגיסטי אשר כולל מחסנים, בתי מלאכה ומרכז מחשבים בשטח של 600 מ"ר ובעלות של 1,400,000 ₪ כולל תשתיות.

הוצאת היתרים
הוצאת תכניות לטיפול בקבלת היתרים ל- 14 מבנים.