מרכז אקדמי רופין


הקמת אודיטוריום

הקמת אודיטוריום במבנה קיים במכללה האקדמית מכמורת, השייכת למרכז האקדמי רופין, בשטח של 300 מ"ר ובעלות של כ- 800,000 ₪. העבודה כללה הריסות פנים: תקרות, תאורה, חשמל, ריצפה מדורגת שטוח, פרקט וכו'.

שיפוץ כיתות לימוד
תכנון ניהול ופיקוח על שיפוץ 8 כיתות לימוד בשני מבנים, כל מבנה בשטח של 420 מ"ר. היקף הפרוייקט כ- 1,000,000 ₪.

שיפוץ ספריה והסבתה לכיתות לימוד ולמעבדות
הכוונה להכשיר מבנה ישן קיים ששימש חלל לספריה עבור כיתות לימוד ומעבדות. פרויקט בהיקף של 2,000,000 ₪.

השלמת מבנה ספריה חדש ועבודות פיתוח שטח
השלמת כיתות לימוד במבנה ספריה חדש כולל עבודות פיתוח שטח בהיקף של 4.5 מליון ₪.

שיפוץ ושדרוג מבנים 1B + 4B
שיפוץ ושדרוג שני מבנים קיימים עבור כיתות לימוד בכל מבנה יש 6 כיתות והעלות הכוללת כ-1.5 מיליון ₪.

העברת משרדי הנהלה לבניין מרכזי
שיקום מבנה ישן, הריסה בחלקו ובמקומו הוקם מבנה חדש, כולל פיתוח שטח, שהשתלב עם הישן עבור משרדי הנהלה. היקף העבודה – מיליון ₪.