הטכניון


הפקולטה לכימיה

הקמת מעבדות הוראה לכימיה אנליטית, אורגנית וכללית
ניהול תכנון לביצוע ופיקוח של הקמת מבנה חדש בשלוש קומות בשטח כולל של 3,000 מ"ר אשר כולל שלוש מעבדות הוראה לסטודנטים בעלות כוללת של 36,700,000 ₪ . העבודה כוללת התקנת 120 מנדפים, רהוט מעבדתי, מערכות מיזוג אויר מסובכות, הקמת שלד המבנה על מבנה קיים, וכן עבודות פיתוח סביבתי.

הקמת מרכז אנרגיה
ניהול, תכנון וניהול לביצוע, פיקוח לוחות חשמל והתקנת שנאים ומיסדר מתח גבוה וכן רכישת והתקנת גנרטור לאספקת חשמל לפקולטה לכימיה בהיקף של 2,500,000 ₪.

הקמת מרכז טכני
מרכז טכני על גג הפקולטה המכיל צ'ילרים, יטאות, מפוחים בלוני גז מרכזיים ואספקת גז מרכזית בהיקף של 4,500,000 ₪.

מעבדת מחקר לכימיה פיסיקלית
שיפוץ והכשרת שטח קיים למעבדות מחקר עבור כימיה פיסיקלית כולל מערכות חשמל, אינסטלציה, מינדפים, ריהוט מעבדתי בהיקף של כ – 1,000,000 ₪.

הקמת חמש מעבדות מחקר
הקמת חמש מעבדות מחקר בשטח כולל של 850 מ"ר עבור כימיה אורגנית, כולל מנדפים, אספקת גזים, שולחנות עבודה ובעלות של 10,000,000 ₪ .

הקמת אגף משרדים
הקמת אגף משרדים בשטח כולל של 500 מ"ר, בניין בן 4 קומות בהיקף של 1,500,000 ₪.

הקמת חזית מקיר מסך
הקמת חזית קיר מסך על בניין קיים מצד צפון באורך של 70 מטר ובגובה של 6 קומות, 25 מטר ובשטח של 42 מ"ר ובעלות כספית של 1,500,000 ₪ .

התאמת מבנה הפקולטה לדרישות בטיחות
ניהול תכנון ניהול לביצוע ופיקוח ביצוע עבודות הדרושות לצורך התאמת מבנה ישן לדרישת התקנים לבטיחות כולל צרכי מילוט, הפרדת אזורי אש, שדרוג תאורת חירום וגלאי אש. היקף הפרוייקט 700,000 ₪.

מעבדות מחקר מגנטים – פרופ' אהרון בלנק
א. הקמת מעבדה מיוחדת למחקר בשדות אלקטרומגנטים עבור חוקר פרופ' אהרון בלנק. ב. היקף העבודה 600,000 שקל ושטח המעבדה 120 מ"ר.

מעבדת החוקר מארק גנדלמן
הקמת מעבדה בתחום כימיה אורגנית בשטח של 170 מ"ר ובעלות של 450,000 דולר.

עבודות בטיחות
הכשרת מבנה קיים של הפקולטה לכימיה כדי שיעמוד בסטנדרטים של בטיחות מבחינת התקנים הקיימים בהתייחסות לשטחים הציבוריים, חדרי מדרגות, פרוזדורים. היקף העבודה 600,000 ₪ וכללה מדרגות חירום, דלתות אש, מחיצות, שיפוץ החלונות וכד'.

שדרוג שלב ב'
בנייה ושיפוץ בבניין הקיים בשטח כולל של 5000 מ"ר ובהיקף של 8,500,000 דולר שכולל מעבדות מחקר משרדים ושטחים טכניים.

שיפוץ אגף הוראה
שיפוץ אגף ההוראה בשטח של 1500 מ"ר כולל כיתות לימוד גדולות וקטנות בפקולטה לכימיה .

הקמת מעבדות מחקר ושיפוץ כיתות לימוד
הקמת 15 מעבדות מחקר שיפוץ כיתות לימוד, והחלפת תשתיות בהיקף כספי של 40,000,000 ₪.

הקמת אגף משרדים
הקמת אגף משרדים תלת קומתי עבור חברי סגל במבנה חדש צמוד למבנה קיים כולל קונסטרוקציה לממ"דים, כל מערכות החשמל, אינסטלציה ומיזוג אוויר.

הפקולטה להנדסת חשמל – בניין פישבך

שיפוץ ושדרוג בניין פישבך
ניהול תכנון להכשרת בנין בשטח של 11,000 מ"ר עבור כיתות לימוד, מעבדות הוראה ומחקר, אודיטוריום, גשרי מעבר, חוות מחשבים ומשרדים. העבודה כללה ניהול תכנון תשתיות, מערכות מיזוג אויר, אינסטלציה, חשמל, תקשורת לסוגיה, ריהוט כמו גם דרכי גישה על גבי גשרי מעבר. אומדן הפרוייקט 37,600,000 ₪.

הכשרת אודיטוריום
הכשרת אודיטוריום קיים ישן להמשך פעילות כולל טיפול אקוסטי, שיפורי חשמל, מיזוג אוויר, נגישות נכים בהיקף של 250,000 שקל.

שיפוץ 5 כיתות לימוד
שיפוץ והכשרת 5 חדרים גדולים לצורך שימוש ככיתות לימוד בפקולטה להנדסת חשמל. שטח הפרוייקט כ- 600 מ"ר בעלות של 600,000 ₪. העבודה תוכננה ובוצעה תוך פרק זמן קצר ביותר וכללה עבודות בנייה, חשמל ומיזוג אוויר.

נגישות נכים
פרוייקט משותף לטכניון ולביטוח הלאומי שבמסגרתו מבצעים שתי מעליות, בניית שירותים לנכים, רמפות עלייה ועוד עבודות להתאמת מבנה קיים לשימוש נכים כולל מוגבלי ראייה ושמיעה. היקף הפרוייקט 2,000,000 ₪.

הקמת מעבדת מחקר לפקולטה לרפואה
הקמת מעבדת מחקר עבור הפקולטה לרפואה בבניין פישבך בשטח של 500 מ"ר.

הקמת מעבדות הקבוצה לחקר רשתות עצביות
הקמת מעבדות מחקר עבור הקבוצה לחקר רשתות עצביות בשטח של 1000 מ"ר ובהיקף של 4,400,000 ₪

הקמת מעבדות הקבוצה לחקר רשתות ביולוגיות
הקמת מעבדות למחקר רשתות ביולוגיות כגון: פישבך בתכנון שטח של 1,000 מ"ר ובהיקף של 4,500,000 מליון ₪.

המדור ללימודי חוץ

הקמת כיתות לימוד בבית דימול בתל אביב
ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח הכשרת שטח קיים של 500 מ"ר לכיתות לימוד, כולל שתי כיתות מחשבים ושני אולמות הרצאה. היקף הפרוייקט 1,000,000 ₪.