שיפוץ מרפאת בונן עבור שירותי בריאות כללית בחיפה

שיפוץ מרפאת בונן בהיקף של 2,000,000 שקלים כולל מיגון .