בית חולים נהריה

הרחבת מחלקת צנתורים

הוספת מכונת צנתורים למחלקה קימת כולל ביצוע כל עבודות התכנון וההכנה הדרושות. שטח הפרוייקט כ- 450 מ"ר ועלותו כולל מכונת הצנתורים 2,000,000 ₪ .