בית חולים כרמל בחיפה

הקמת מעבדות בבית יולס

ניהול תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח על הקמת תשע מעבדות רפואיות בבית יולס הסמוך לבית החולים לשם הועברו המעבדות מבית החולים ממגדל האשפוז. הפרוייקט כלל בנייה ובניה מחדש של מבנה ישן. שטח הפרוייקט 3,000 מ"ר. היקף 13,000,000 ₪.

הקמת משרדי הנהלה

שידרוג מבנה קיים בשטח של 750 מ"ר שהכיל, מרפאות קיימות והסבתו למשרדי הנהלה עבור, בית חולים כרמל. היקף הפרוייקט כ – 4,000,000 ₪

הקמת מרפאות ילדים בבית חולים כרמל ישן

שידרוג מבנה קיים שהיה בעבר חלק מבית החולים הישן והכשרתו עבור מרפאות ילדים. שטח הפרוייקט כ–400 מ"ר בעלות של כ – 1,500,000 ₪.

מעלית ופיר לכל מגדל האישפוז

הקמת פיר והתקנת מעלית של 10 קומות במגדל האשפוז, בבית חולים כרמל. העבודה נעשתה בתוך בית חולים קיים ומתפקד. היקף הפרוייקט כ–2,000,000 ₪.

הקמת מרפאות שיניים עבור חברת ש.י.ל.ה

שיפוץ שטח קיים בבית חולים כרמל ישן כדי להכשירו למרפאות שיניים. עלות העבודה כ- 400,000 ₪.