אתר סילוק פסולת תל חציר

עבודות פיתוח ותשתית מטעם המועצה האזורית עמק יזרעאל לצורך טיפול באתר סילוק פסולת בתיאום ולפי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה כדי להפכו לאתר ללא מפגעים סביבתיים. היקף העבודה 2,000,000 ₪