דליית אל כרמל

סלילת שלושה כבישים בתחומי היישוב

ניהול ביצוע סלילת שלושה כבישים עירוניים ביישוב כולל תשתיות תת קרקעיות. היקף הפרוייקט כ – 3,000,000 ₪.