רובע האומנים בחיפה

ניהול תכנון וניהול ביצוע תשתיות

פרוייקט דומה לפרוייקט ואדי סאליב. פעילות החברה בפרוייקט זה דומה לפעילות הפרוייקט ואדי סאליב. שטח הפרוייקט 55 דונם והיקפו כולל כבישים ראשיים בעלות של 20,000,000 ש"ח. שני פרוייקטים אלו נעשים עבור חברת ח.פ.ת.–חברה לפיתוח תשתיות בע"מ.