ואדי סאליב בחיפה

ניהול תכנון וניהול ביצוע של פיתוח התשתיות

הפרויקט כולל תשתיות עירוניות של ניקוז, ביוב, חשמל טל"כ מים וכן סלילת כבישים, חניות כולל קירות תומכים, וחיפוי אבן.היקף הפרויקט – 40,000,000 ₪. שטח הפרויקט הינו 265 דונם. הפעילות כללה ניהול ביצוע להנחת כל התשתיות התת-קרקעיות, קירות תומכים וסלילה.

תמונות ואדי סאליב בחיפה

Photo9

Photo10