חברת ”סהר אחזקות“ בת“א

ניהול נדל“ן

עבור חברה זו ניהלנו בשנת 1996 את כל נושאי ההנדסה האזרחית, כולל טיפול מערכות בבניינים הציבוריים, שינויים, תוספות, מפרטים, תכניות, בדיקת חשבונות, ייעוץ הנדסי ללקוחות החברה, אישור תשלומים.