בית חולים לניאדו בנתניה

הקמת חדרי ניתוח

ניהול תכנון וניהול ביצוע תוך תאום כל המערכות, המכשור, תאום עם עובדי בית החולים, המתכננים והקבלנים. שטח הפרויקט 500 מ"ר והיקפו כ – 5,000,000 ₪

הקמת מחלקה אונקולוגית

ניהול תכנון וביצוע, בשטח של 120 מ"ר ועלות של 1,000,000 ₪.

הרחבת בית החולים

ניהול תכנון וקידום כל הקשור להרחבה והגדלת בית החולים, ע"י הוספת 15,000 מ"ר עבור מחלקות אשפוז – סה"כ הוספת 87 מיטות. היקף הפרויקט כ-40,000,000 ₪